" />

รับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษ!

ท่านจะได้รับข่าวสารและ โปรโมชั่นพิเศษ หรือ ของรางวัลอื่นๆ

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ วันที่ 1 - 15 ต.ค.  2566💡

อันดับที่ 1 - 40 รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 bdbf2117131 สุกัญญา 3,793,680.00 7,000 บาท
2 bdbf2117380 กฤตัชญ์ 3,521,684.00 4,000 บาท
3 bdbf2117291 สุพรรษา 3,126,548.00 2,000 บาท
4 bdbf2117380 กฤตัชญ์ 2,985,124.00 1,000 บาท
5 bdbf2113945 นฤมล 2,846,521.00 500 บาท
6 bdbf2103630 สิทธิพงษ์ 2,688,011.50 200 บาท
7 bdbf2113057 Napatson 2,523,653.20 200 บาท
8 bdbf2117309 มะลิวัลย์ 2,495,876.00 200 บาท
9 bdbf2110310 orawan 1,956,248.00 200 บาท
10 bdbf2117944 ณัฐปคัลภ์ 1,874,569.00 200 บาท
11 bdbf2117947 คริศา 1,654,872.00 200 บาท
12 bdbf2117942 จิรทีปต์ 1,932,658.25 200 บาท
13 bdbf2103379 นุจรีย์ 1,862,514.00 200 บาท
14 bdbf2117942 ภูวนุช 1,523,254.00 200 บาท
15 bdbf2117442 สมถึก 1,321,547.00 200 บาท
16 bdbf2111925 Anucha 1,254,984.00 200 บาท
17 bdbf2117309 มะลิวัลย์ 1,002,154.00 200 บาท
18 bdbf2111041 พรนภา 983,253.00 200 บาท
19 bdbf2117443 คณุตม์ 973,214.00 200 บาท
20 bdbf2113057 Napatson 852,147.00 200 บาท
21 bdbf2117951 ชนม์ณกานต์ 832,154.00 200 บาท
22 bdbf2112498 ภูมิพัฒน์ 751,458.00 200 บาท
23 bdbf2117949 วุฒิไกร 723,547.00 200 บาท
24 bdbf2117939 อรอนงค์ 658,475.00 200 บาท
25 bdbf2117948 แพรวา 554,126.00 200 บาท
26 bdbf2117441 พรรณติญา 448,281.00 100 บาท
27 bdbf2106647 ไทรงาม 370,844.00 100 บาท
28 bdbf2100739 อดิศักดิ์ 339,298.00 100 บาท
29 bdbf2101378 ปริญญา 294,248.82 100 บาท
30 bdbf2102546 ชลธิดา 291,480.00 100 บาท
31 bdbf2117717 ยือมิง 269,824.10 100 บาท
32 bdbf2100838 วาสนา 226,732.00 100 บาท
33 bdbf2101077 ชัยสมร 216,210.30 100 บาท
34 bdbf2114653 วาริน 201,653.00 100 บาท
35 bdbf2101377 ดาริณี 195,508.50 100 บาท
36 bdbf2101646 อาหะมะ 175,196.35 100 บาท
37 bdbf2100629 มนตรี 153,457.25 100 บาท
38 bdbf2100862 ณรงค์ฤทธิ์ 151,281.50 100 บาท
39 bdbf2100981 นครินทร์ 145,228.90 100 บาท
40 bdbf2101146 วิสูตร 138,861.00 100 บาท
status: err: