" />

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย.  2566💡

อันดับที่ 1 - 40 รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 bdbf2117948 แพรวา 2,593,680.00 7,000 บาท
2 bdbf2103725 อัญญา 2,221,684.00 4,000 บาท
3 bdbf2117950 อติวัณณ์ 2,126,548.00 2,000 บาท
4 bdbf2103379 นุจรีย์ 2,085,124.00 1,000 บาท
5 bdbf2111041 พรนภา 2,076,521.00 500 บาท
6 bdbf2110310 orawan 1,988,011.50 200 บาท
7 bdbf2117947 คริศา 1,984,653.20 200 บาท
8 bdbf2113945 นฤมล 1,975,876.00 200 บาท
9 bdbf2117946 นิพพิชฌน์ 1,956,248.00 200 บาท
10 bdbf2111895 ภานุวัฒน์ 1,774,569.00 200 บาท
11 bdbf2117443 คณุตม์ 1,754,872.00 200 บาท
12 bdbf2113057 Napatson 1,602,680.55 200 บาท
13 bdbf2117380 กฤตัชญ์ 1,552,514.00 200 บาท
14 bdbf2117951 ชนม์ณกานต์ 1,523,555.00 200 บาท
15 bdbf2117949 วุฒิไกร 1,221,447.80 200 บาท
16 bdbf2117939 อรอนงค์ 1,204,984.00 200 บาท
17 bdbf2117941 จิรทีปต์ 990,015.00 200 บาท
18 bdbf2117442 สมถึก 983,253.00 200 บาท
19 bdbf2117945 ติณณภพ 973,214.00 200 บาท
20 bdbf2111925 Anucha 952,147.00 200 บาท
21 bdbf2117380 กฤตัชญ์ 902,154.00 200 บาท
22 bdbf2117942 ภูวนุช 900,458.00 200 บาท
23 bdbf2117944 ณัฐปคัลภ์ 898,547.00 200 บาท
24 bdbf2117309 มะลิวัลย์ 888,475.00 200 บาท
25 bdbf2112498 ภูมิพัฒน์ 874,126.00 200 บาท
26 bdbf2100311 ทินภัทร 863,864.00 100 บาท
27 bdbf2117441 พรรณติญา 781,669.30 100 บาท
28 bdbf2117717 ยือมิง 527,097.86 100 บาท
29 bdbf2100838 วาสนา 504,192.00 100 บาท
30 bdbf2103350 ปาลิตา 361,643.00 100 บาท
31 bdbf2103630 สิทธิพงษ์ 334,260.90 100 บาท
32 bdbf2113141 วิทวัฒน์ 261,069.80 100 บาท
33 bdbf2100739 อดิศักดิ์ 230,561.15 100 บาท
34 bdbf2101140 วสัน 214,636.36 100 บาท
35 bdbf2102546 ชลธิดา 206,574.00 100 บาท
36 bdbf2102987 นุศรา 183,158.00 100 บาท
37 bdbf2100424 พรทิพย์ 180,676.95 100 บาท
38 bdbf2100793 ทนงศักดิ์ 159,235.90 100 บาท
39 bdbf2123022 กาญจนา 158,854.90 100 บาท
40 bdbf2103605 อภิญญา 139,064.00 100 บาท
status: err: